Esmaabi põhikursus

Koolituskalender:

01-02. Veebruar 2018;

22-23. Veebruar 2018;

22-23. Märts 2018;

26-27. Aprill 2018;

24-25. Mai 2018;

28-29. Juuni 2018.

Koolituse hind on 75 eur + km (hind sisaldab lõunasööki, kohvipause, õppematerjale).

Koolitus toimub Tallinnas aadressil Iva tn 12 (Iva ärimaja)

REGISTREERI KOOLITUSELE

Nimi

Email

Telefon

Millisele koolitusele ja millal soovite registreeruda?

Õppekava nimetus

ESMAABI PÕHIKURSUS

Õppekavarühm

Esmaabi põhikursus on sunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja kõikidele inimestele, kes tahavad omandada teoreetilised ja praktilised oskused esmaabi osutamisel alates haava sidumisest kuni elustamiseni.

Õppekava koostamise alus

Koolituse programm vastab EV Sotsiaalministri määrusele nr 80 (14.12.2000) “Töötervishoiu -ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” ja põhineb Eesti Punase Risti õppekaval

Kursuse eesmärk

Anda inimesele (alates 18.a. vanusest) põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral. Kursuse põhieesmärk on anda inimesele julgus ja oskused kannatanutele esmaabi andmiseks. Kursuslased õpivad tundma organismi elutalitlust tagavate elundite tööd ning selle taastamise ja alalhoidmise lihtsaid viise, mis hoiavad kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saabumiseni.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija: teab esmaabi peamisi reegleid ja põhimõtteid, oskab vabastada hingamisteid, oskab kasutada elustamisvõtteid (väline südame massaaz ja kunstlik hingamine), tunneb ära erinevate verejooksude liigid ning oskab kasutada erinevaid meetmeid verejooksude peatamiseks, kirjeldab erinevaid šoki tüüpe ja selle sümptomeid, oskab anda esmaabi luumurdude korral ja muude traumade korral, on võimeline ära tundma mürgistuse ja teab selle enamlevinud põhjusi ja sümptomeid ning selle ennetamise võimalusi, jskab ära tunda ja kirjeldada elule ohtlikud äkkhaigestumised (nt: südamelihase infarkt, insult jne.)

Õppe alustamise tingimused

Registreerimine  koduleheküljel, telefoni teel või e-maili kaudu. Kursused toimuvad grupis kuni 16 inimest.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid

Õppeaja kestus on 16 akadeemilist  tundi ja koosneb auditoorsest tööst.

ÕPPEKESKOND: Koolituste läbiviimiseks kasutab esmaabi koolituskeskus Medfirst OÜ õpperuumi aadressil Iva 12, Tallinn. Õpperuumi suurus on 49 m2. Õpperuum on varustatud kirjutuslaudade ja toolidetega, kirjutustahvliga, grafoproektoriga, arvutiga. Koolitusel kasutatakse spetsiaalset selleks ettenähtud õppevahendite komplekti, kuhu kuuluvad kaasaegsed elustamismannekeenid, võõrkeha eemaldamise simulator, treening AED,  presentatsioonid, jaotusmatejal ja teadmiste kontrollimise testid

Õppijate arv ühes grupis on max 16 inimest.

ÕPPEVAHENDID: Koolitustel kasutatakse spetsiaalset õppevahendite komplekti, kuhu kuuluvad kaasaegsed elustamismannekeenid, presentatsioonid, jaotusmaterjal ja teadmiste kontrollimise testid.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne, toimub kahel päeval. Iseseisev töö puudub.

ÕPPE SISU:

Esmaabi andmise tähtsus ja eesmärk, elustamine, hingamisteede vabastamine ja kindlustamine, teadvusehäired, šokk, elule ohtlikud äkkhaigestumised, verejooksu liigid ja verejooksu peatamise võtted, luumurrud ja liigeste traumad, peatrauma, rindkeretrauma ja kõhutrauma, mürgitused, söövitused, põletused, külmakahjustused.

Lisateadmised :

Meditsiini võimalused õnnetuste korral, kannatanu transportimise võimalused, esmaabi vahendid tööl ja kodus, teave hiv/aids-i ja teiste verega levivate nakkuste leviku kohta, esmaabi andmine seoses aids-i nakatumise ohuga. Esmaabi teadmiste ja oskuste kontrollimine.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 16 ak/h: loeng, praktilised harjutused, õppevideo vaatamine.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Kursus lõpeb praktiliste ülesannete lahendamisega ja kirjaliku testiga. Test koosneb 20 küsimusest, 75 % testist on valikvastustega ja 25 % testist õpilane peab ise kirjutama õiged vastused. Eduka testi sooritamiseks õpilane peab õigesti vastama vähemalt 12-le küsimusele (60% küsimustest). Praktilised ülesandeid loetakse läbitutuks, kui ülesannete lahendamisel õpilane teeb õiget võtteid, mis päästavad kannatanu elu või stabiliseerivad tema üldseisundi.  Pärast harjutuste ja kirjaliku testi sooritamist, antakse osalejatele välja tunnistus, mis tõendab, et vastav isik on  edukalt läbinud esmaabi koolituse.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Koolitusi viivad läbi kogenenud erakorralise meditsiini valdkonna töötajad ja  lektorid Aleksei Štsegolihhin ja/või Jekaterina Štšegolihhina, kes on lõpetanud Eesti Punase Risti esmaabi koolituse ning omadanud esmaabi koolitamiseks vastavad koolitusload.

Kui soovite tellida koolitus oma asutusse siis kirjutage meile oma soovist ja me pakume Teile parima hinna ja kvaliteedi!